Dolnopovažské združenie – talent a láska PRAMENE v tradičnej kultúre“ – občianske združenie, ktorého činnosť sa sústredí na umeleckú produkciu, tvorivé dielne, tematické hudobno-slovné programy a týmto má snahu prehlbovať a rozširovať talent človeka, s ktorým sa rodí väčšina ľudí. Talent a láska, ako duchovné prvky ľudskej spoločnosti vytvárajú čosi, čo tu nebolo, a oživujú to, čo odumiera. Neoddeliteľnou a podstatnou súčasťou Dolnopovažského združenia PRAMENE sú Detská ľudová hudba Malí huslisti, Ľudová hudba Mladí huslisti, Muzika Heskovci, Hudobná skupina Milkivej. Spoločná záľuba -HUDBA spája uvedené kolektívy v žánrovo všestrannom orchestri „Art Music Orchestra“, v ktorom si členovia odovzdávajú skúsenosti, rozvíjajú svoju záujmovú činnosť a vo svojom voľnom čase pripravujú a realizujú kultúrne programy pre všetky vekové skupiny. Dolnopovažské združenie PRAMENE je okrem ďalších činností aj koordinačným a produkčným partnerom uvedených zoskupení pôsobiacich v obci Červeník. www.artmusicorchestra.sk, www.heskovci.sk. Uvedený popis a aktivity združenia PRAMENE sú symbolickým podaním ruky, sú odvahou a malým okienkom do procesu života našich kultúrnych snažení. Každý z nás má svoju profesiu, ktorej skúsenosti dotvárajú naše terajšie pôsobenie. Vytvárame hodnoty tam, kde končia inštitucionalizované možnosti spoločenstva.

Stručný prierez o činnosti hudobníkov, spevákov v Dolnopovažskom združení PRAMENE v Červeníku

 • Jozef Hesko – jar 1990 prevzal funkciu vedúceho osvety v Červeníku s hlavným cieľom obnoviť činnosť folklórnej skupiny Verešvaran po niekoľkoročnej odmlke. Postupné vytváranie nových scénických programov a formovanie ľudovej hudby podľa informácii najstarších žijúcich pamätníkov a zachovanej dokumentácie.
 • prvé osobné stretnutie s p. Gruskom v roku 1996 v Habovke na SNMS – muzika Heskovci. Nasledovalo náhodné stretnutie na Myjave 1996 – pozvanie na FOTVO. Na jeseň 1996 účastníci FOTVO zoznámenie s novými ľuďmi – pozvánka do Chrenovca od Emila Trgiňu.
 • December 1996 – prvé účinkovanie s DFSk Verešvaran na DKKS v Chrenovci.
 • jar 1997 – SNMS v Habovke – muzika Heskovci.
 • august 1997 – uvedenie Modlitbičiek v Červeníku. (foto)
 • december 1997 – DKKS Chrenovec – DFSk Verešvaran – uvedenie Paschovej Vianočnej omše F dur – pastorálne časti.
 • marec 1998 – Diplomový koncert K. Heskovej v Bratislave na hrade bašta Laugaritio. (foto)
 • jar 1998 – SNMS Habovka – Heskovci s prvým žiakom – huslistom Michalom Heskom.
 • školský rok 1998/1999 – vznik husľovej triedy v Červeníku – Malí huslisti z Červeníka
 • december 1998 – DKKS Chrenovec  – DFSK Verešvaran
 • Hlohovská hudobná jar 1999 – repríza Diplomového koncertu v Empírovom divadle – Hlohovec
 • jar 1999 – SNMS Habovka – satelitné centrum Červeník – verejné koncerty, koncerty pre školy (foto)
 • december 1999 – DKKS Chrenovec – Heskovci + Malí huslisti (foto)
 • jar 2000 – SNMS Habovka – satelitné centrum Červeník- koncerty pre verejnost a školy (foto)
  Katarína Hesková ako pozorovateľ na Čírení talentov v Dolnom Kubíne
 • december 2000 DKKS Chrenovec – DFSk Verešvaran + Malí huslisti (foto)
 • jar 2001 – SNMS Habovka – satelitné centrum Červeník – koncerty pre verejnosť a školy – Heskovci + Malí huslisti (4 x foto)
 • december 2001 – DKKS Chrenovec – Heskovci + Malí huslisti
 • jar 2002 SNMS Habovka – satelitné centrum Červeník – koncerty pre verejnosť a školy – Heskovci + Malí huslisti (2 x foto)
 • december 2002 – DKKS Chrenovec – Heskovci + Malí huslisti
 • jar 2003 – SNMS Habovka – satelitné centrum Červeník – koncerty pre verejnosť a školy – Heskovci + Malí huslisti (2 x foto)
 • november 2003 – založené Dolnopovažské združenie – talent a láska, PRAMENE v tradičnej kultúre
 • december 2003 – DKKS Chrenovec – Heskovci + Malí huslisti (foto)
 • jar 2004 – SNMS habovka – satelitné centrum Červeník – koncerty pre verejnosť a školy – Heskovci + Malí huslisti (2 x foto)
 • leto 2004 – folklórny festival v Jaroczine – Poľsko – Malí huslisti
 • december 2004 – adventný koncert, Jasličková pobožnosť v Červeníku, Krakovanoch
 • december 2005 – DKKS Chrenovec – Heskovci + Malí huslisti (foto)
 • december 2005 – adventný koncert v Červeníku (foto)
 • apríl 2006 – Modlitbičky v Červeníku (foto)
 • december 2006 – adventné koncerty s Hanákmy na Dolnom Považí  a recipročne v Olomoucskom kraji na Hané (foto)
 • jar 2007 – SNMS Terchová – satelitné centrum Červeník – koncerty pre verejnosť a školy – Heskovci + Malí huslisti (4 x foto)
 • jún 2007 – husľová tvorivá dielňa s Petrom Michalicom v Červeníku (3 x foto)
 • august 2007 – nultý ročník pripravovaného projektu ARTpódium pri Zvonici
 • december 2007 – adventné koncerty s Hanákmi na Považí  a na Hané
 • marec 2008 – kontrabasová tvorivá dielňa s Jánom Prievozníkom v Červeníku
 • jar 2008 – SNMS Terchová – satelitné centrum Červeník – koncerty pre verejnosť a školy – Heskovci + Malí huslisti
 • august 2008 – prvý ročník ARTpódium pri Zvonici
 • školský rok 2008/2009 – nová začínajúca druhá generácia – Malí huslisti
 • september 2008 – založenie chrámového spevokolu
 • jeseň 2008 – FOTVO Rusovce
 • jeseň 2008 – príprava projektu ART MUSIC ORCHESTRA
 • január 2009 – premiéra projektu ART MUSIC ORCHESTRA – pri príležitosti 10. výročia Malí huslisti menia názov na Mladí huslisti. (5 x foto)
 • august 2009 – druhý ročník ARTpódia pri Zvonici – znovu vybudovaná Zvonica podľa zachovanej dokumentácie (foto)
 • december 2009 – DKKS Chrenovec  – Heskovci + Mladí huslisti (foto)
 • január 2010 – ART MUSIC ORCHESTRA – projekt po štyroch ročných obdobiach 2009 – bola vydaná ročenka o hudobnej sezóne 2009
 • jar 2010 – príprava projektu s Janou Kociánovou a Jánom Sucháňom
 • jar 2010 – príprava a nácvik hudby k divadelnému predstaveniu  „Hostinec Grand“ v spolupráci s domov sociálnych služieb „Humánum “ zo Zavara. (foto)
 • august 2010 – tretí ročník ARTpódia pri Zvonici  (2 x foto)
 • november 2010 – spomienkový koncert pri 35. výročí úmrtia Evy Kostolányiovej  (foto)
 • december 2010 – DKKS Chrenovec  – Heskovci + Mladí huslisti
 • január 2011 – ART MUSIC ORCHESTRA – tri reprízy koncertu Evy Kostolányiovej – vydaná ročenka o hudobnej sezóne 2010
 • marec 2011 – príprava projektu ARTpódium pri Zvonici a koncertu v spolupráci ZUŠ Partizánske, Jaroslavom Dvorským

Aktualizované dňa 15. 3. 2011 v Červeníku

Katarína Bieliková, Jozef Hesko